Begeleiding en behandeling

Heeft u (of uw kind) klachten of problemen op één van onderstaande gebieden?

Onzekerheid, (faal)angst, paniek, piekeren, dwang, fobie, somberheid, de gevolgen van traumatische ervaringen, pesten, rouw, scheiding, gedragsproblemen, negatief zelfbeeld, opvoedingsvragen, dan kan dat een goede reden zijn om contact op te nemen.

Behandeling is zoveel mogelijk vraaggericht, kortdurend en oplossingsgericht.

We starten met een korte intakefase (1 of 2 gesprekken) welke wordt afgerond met een (door u ondertekend) behandelplan of een advies voor door- of terugverwijzing.

In de gesprekken wordt gewerkt vanuit het heden, gericht op de klachten waar u mee komt. Wanneer het verleden van belang is voor het vinden van oplossingen, wordt ook daaraan in de gesprekken aandacht besteed.

In mijn werk maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, creatieve spel- en werkvormen en EMDR.
Als GZ psycholoog heb ik ervaring met de behandeling van de meest voorkomende klachten op het gebied van angst, stemming en trauma. Het is belangrijk dat cliënten, groot en klein, zich gehoord voelen. We beginnen met samen zorgvuldig te kijken naar de klachten of de zorgen die er zijn. Daarna gaan we zoeken naar en werken aan oplossingen om de klachten te verminderen.

Er zijn ook klachten waarmee u NIET bij mij terecht kunt;

  • als er uitsluitend leerproblemen zijn
  • voor onderzoek naar dyslexie en dyscalculie
  • als er sprake is van een acute crisissituatie
  • als een van de ouders of een jongere niet aan de behandeling wil meewerken
  • bij ernstige verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek of anti-sociaal gedrag.