Tarieven

Vergoeding door de zorgverzekering

In 2021 zijn met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Om behandeling vergoed te krijgen is een verwijsbrief van de huisarts/specialist nodig. Let op: Psychologische behandeling spreekt altijd uw eigen risico aan (385 euro in 2021). Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet er sprake zijn van (het vermoeden van) een in de DSM 5 beschreven stoornis (angststoornis, stemmingsstoornis, gedragsstoornis, ontwikkelings- stoornis etc).

Aan het begin van de behandeling maak ik een inschatting van de ernst van uw/je klachten op basis waarvan de zorgzwaarte wordt bepaald: kort= max. 5 gesprekken, middel = max. 8 gesprekken of intensief = max. 12 gesprekken.

Indien er geen sprake blijkt te zijn van een in de DSM 5 beschreven stoornis, wordt u terugverwezen naar de huisarts of de POH GGZ. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen bij de praktijk te blijven. De gesprekken worden dan echter niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Tarieven

De Generalistische Basis GGZ is kortdurend en verdeeld in 4 producten. De tarieven zijn vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit).

basis GGZ kort; 294 minuten
(2-5 gesprekken)
€504,71
basis GGZ middel495 minuten
(5-8 gesprekken)
€856,34
basis GGZ  intensief750 minuten
(8-13 gesprekken)
€1373,34
basisGGZ; onvolledig behandeltraject* 120 minuten€219,53

*als er geen sprake is van een DSM stoornis, of als u in aanmerking komt voor behandeling in de SGGZ

  • Bij sommige zorgverzekeraars  is er een verdeling in het leveren van product; maximaal 50% van de cliënten intensief of moet ik rekening houden met het afgesproken zorgplafond. Om deze reden kan het zo zijn dat ik wel tijd heb maar u/je toch niet kan behandelen.

Wie betaalt de rekening?

Omdat ik contracten heb met alle zorgverzekeraars en voor kinderen en jongeren met de gemeenten in de regio Eemland, wordt de rekening voor vergoede zorg buiten u om geregeld.

Niet vergoede zorg

Sommige klachten, zoals bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, zijn uitgesloten van verzekerde Generalistische Basis zorg. Voor de niet vergoede zorg hanteer ik een uurtarief (50/10) van € 95,00. Bij niet vergoede zorg heeft u uiteraard niet te maken met het wettelijk verplicht eigen risico.

Doelgroep 0 – 18

Vanaf 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden en is de gemeente verantwoordelijk geworden voor het volledige aanbod van jeugdhulp. Dit betekent de gemeente vanaf 2015 de zorg van kinderen tot 18 jaar betaalt.

Met de gemeenten van de Regio Eemland (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg) heb ik een overeenkomst afgesloten. In de Jeugdwet is opgenomen dat de huisarts, jeugdarts en medisch specialist rechtstreeks mag verwijzen naar de Jeugd GGZ en dat de gemeente een acceptatieplicht heeft voor deze verwijzingen. Een verwijsbrief van de (huis)arts blijft hiervoor noodzakelijk, ook een beschikking van het wijkteam is geldig. Er geldt geen eigen risico voor kinderen tot 18 jaar.

Afzeggen 

Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten, dient dit liefst 24 uur voor de betreffende afspraak te gebeuren (graag per voicemail, sms, whatsapp of email). Ook in het weekeind en op avond kunt u op deze manier een afspraak afzeggen. Bij verkoudheid, kom niet!

Let op: afspraken die niet nagekomen worden, worden bij u zelf gefactureerd (45 euro) en niet bij de zorgverzekeraar. Indien u verkoudheidsklachten hebt kan de afspraak mogelijk nog worden omgezet in een (beeld)belafspraak.