Tarieven

Vergoeding

In 2019 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het wettelijk vastgesteld eigen risico, dat in 2019 voor iedereen vanaf 18 jaar 385 euro (of hoger) per kalenderjaar bedraagt. Het eigen risico betaalt u aan de zorgverzekeraar.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet er sprake zijn van (het vermoeden van) een in de DSM IV beschreven stoornis (angststoornis, stemmingsstoornis, gedragsstoornis, ontwikkelings- stoornis etc).

Aan het begin van de behandeling maak ik een inschatting van de ernst van uw klachten op basis waarvan de zorgzwaarte wordt bepaald: kort= max 5 gesprekken, middel = max 8 gesprekken of lang = max 12 gesprekken.

Indien er geen sprake blijkt te zijn van een in de DSM 5 beschreven stoornis, wordt u terugverwezen naar de huisarts of de POH GGZ. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen bij de praktijk te blijven. De gesprekken worden dan echter niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Tarieven

De Generalistische Basis GGZ is kortdurend en verdeeld in 4 producten;

GBGGZ product Kort; voor lichte DSM-stoornissen294 minuten
(2-5 gesprekken)
€507,62
GBGGZ product Middel; voor matige DSM stoornissen495 minuten
(5-8 gesprekken)
€864,92
GBGGZ product Intensief; voor ongecompliceerde ernstiger DSM stoornissen750 minuten
(8-13 gesprekken)
€1356,25
GBGGZ; onvolledig behandeltraject; als er geen sprake is van een DSM stoornis, of als u in aanmerking komt voor behandeling in de SGGZ120 minuten€207,19
 • Afhankelijk van de Zorgverzekeraar / Gemeente krijg ik hier 87% tot 95% van vergoed.
 • Afhankelijk van de Zorgverzekeraar / Gemeente moet er een verdeling zijn in het leveren van product;
  • Kort 75% tot 40%
  • Middel 40% tot 20%
  • Intensief 20% tot 5 %
  en moet ik rekening houden met het afgesproken zorgplafond. Om deze reden kan het zo zijn dat ik wel tijd heb maar u toch niet kan behandelen.
 • Binnen het product vallen: consulten, beperkte diagnostiek, verslaglegging, behandelplan, telefonische contacten, e-mailcontact, overleg met huisarts, consultatie van specialisten.

Wie betaalt de rekening?

Omdat ik contracten heb met alle zorgverzekeraars en voor kinderen en jongeren met de gemeenten in de regio Eemland, wordt de rekening voor vergoede zorg buiten u om geregeld.

Niet vergoede zorg

Sommige klachten, zoals bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, zijn uitgesloten van verzekerde Generalistische Basis zorg. Voor de niet vergoede zorg hanteer ik een uurtarief (45/15) van € 90,00. Bij niet vergoede zorg heeft u uiteraard niet te maken met het wettelijk verplicht eigen risico.

Doelgroep 0 – 18

De boven beschreven zorgproducten zijn ook van toepassing voor kinderen en jeugdigen. Vanaf 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden en is de gemeente verantwoordelijk geworden voor het volledige aanbod van jeugdhulp. Dit betekent dat niet meer uw zorgverzekeraar maar uw gemeente vanaf 2015 de zorg van uw kind betaalt.

Welke gevolgen heeft dat?

Met de gemeenten van de Regio Eemland (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg) heb ik een overeenkomst afgesloten. U zult daarom weinig verandering merken. In de Jeugdwet is opgenomen dat de huisarts, jeugdarts en medisch specialist rechtstreeks mag verwijzen naar de Jeugd GGZ en dat de gemeente een acceptatieplicht heeft voor deze verwijzingen. Een verwijsbrief van de (huis)arts blijft hiervoor noodzakelijk, ook een beschikking van het wijkteam is geldig. Er geldt geen eigen risico.

Annuleren

Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten, dient dit minimaal 24 uur voor de betreffende afspraak te gebeuren. Indien een afspraak te laat wordt afgemeld, wordt ongeacht de reden van afzegging 40 euro bij u in rekening gebracht. Dit consult kan niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar of gemeente.