Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie

Bij oplossingsgerichte therapie staat niet het probleem maar de gewenste situatie centraal. De cliĆ«nt wordt uitgenodigd, zich voor te stellen hoe het leven er uit zou zien als het probleem er niet meer was.  Daarbij worden de sterke kanten en hulpbronnen benut en wordt gezocht naar uitzonderingen, momenten waarop het probleem zich niet voor doet en hoe volgende stappen richting de gewenste situatie eruit zouden zien.